Thư viện Y Khoa

Thư viện này được xây dựng làm công cụ can thiệp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho hệ thống.
Cán bộ, nhân viên y tế truy cập hoàn toàn miễn phí!
Đặt lịch xét nghiệm