Tìm kiếm

iDoctor

For The Doctors

Danh Mục Vắc Xin

Sinh phẩm miễn dịch

VẮC XIN PHÒNG SỐT VÀNG - STAMARIL (PHÁP)

VẮC XIN PHÒNG SỐT VÀNG - STAMARIL (PHÁP)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Bột đông khô và dung môi để pha huyền dịch tiêm
 • Quy cách đóng gói: Xem phần thông tin chi tiết
 • Công ty sản xuất: Sanofi Pasteur - Pháp
 • Giá bán: Đang cập nhật
Vắc xin phòng viêm gan A + B Twinrix (Bỉ)

Vắc xin phòng viêm gan A + B Twinrix (Bỉ)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
 • Quy cách đóng gói: Hoặc hộp 1 lọ chứa 1 liều Twinrix 1ml dạng hỗn dịch.
 • Công ty sản xuất: GlaxoSmithKline - Bỉ
 • Giá bán: Đang cập nhật
Vắc xin phòng dại tinh chế Abhayrab (Ấn Độ)

Vắc xin phòng dại tinh chế Abhayrab (Ấn Độ)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Đang cập nhật
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Đang cập nhật
 • Dạng bào chế: Đang cập nhật
 • Quy cách đóng gói: Đang cập nhật
 • Công ty sản xuất: Đang cập nhật
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG BỆNH DO HIB – HIBERIX (BỈ)

VẮC XIN PHÒNG BỆNH DO HIB – HIBERIX (BỈ)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Bột + dung môi pha tiêm
 • Quy cách đóng gói: Bột pha tiêm 10 mcg/liều: lọ 1 liều + dung môi đóng trong bơm tiêm.
 • Công ty sản xuất: GlaxoSmithKline - Bỉ
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG VIÊM GAN A HAVAX (VIỆT NAM)

VẮC XIN PHÒNG VIÊM GAN A HAVAX (VIỆT NAM)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
 • Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 0,5ml/ 1ml vắc xin.
 • Công ty sản xuất: Công ty vắc xin và sinh phẩm số 1 Vabiotech - Việt Nam
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG VIÊM GAN VIRUS A - AVAXIM (PHÁP)

VẮC XIN PHÒNG VIÊM GAN VIRUS A - AVAXIM (PHÁP)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm bắp
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm kim tiêm đóng sẵn 0,5ml/ 80U cho trẻ em và 0,5ml/ 160U cho người lớn
 • Công ty sản xuất: Sanofi Pasteur - Pháp
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG THỦY ĐẬU VARICELLA – GCC (HÀN QUỐC)

VẮC XIN PHÒNG THỦY ĐẬU VARICELLA – GCC (HÀN QUỐC)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Bột đông khô + dung dịch hồi chỉnh
 • Quy cách đóng gói: Lọ 1 liều, 5 liều, 10 liều. Kèm theo nước hồi chỉnh.
 • Công ty sản xuất: Green Cross - Hàn Quốc
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG THỦY ĐẬU - VARIVAX (MỸ)

VẮC XIN PHÒNG THỦY ĐẬU - VARIVAX (MỸ)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Đang cập nhật
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Bột đông khô + nước hồi chỉnh
 • Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 liều đơn vắc xin bột đông khô và 1 lọ nước hồi chỉnh.
 • Công ty sản xuất: Merck Sharp & Dohme - Mỹ
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN SỞI, QUAI BỊ, RUBELLA - MMR (ẤN ĐỘ)

VẮC XIN SỞI, QUAI BỊ, RUBELLA - MMR (ẤN ĐỘ)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Viên đông khô + dung dịch pha tiêm
 • Quy cách đóng gói: Lọ 1 liều và nước hồi chỉnh (0,5ml)
 • Công ty sản xuất: Serum Institute of India Pvt.Ltd
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CERVARIX (BỈ)

VẮC XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG CERVARIX (BỈ)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Huyền dịch tiêm
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 bơm kim tiêm đóng sẵn 1 liều vắc xin 0,5 ml dạng huyền dịch để tiêm.
 • Công ty sản xuất: Glaxo Smith Kline - Bỉ
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG GARDASIL (MỸ)

VẮC XIN PHÒNG UNG THƯ CỔ TỬ CUNG GARDASIL (MỸ)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Dịch treo tiêm
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ vắc xin đơn liều 0,5ml dạng dịch treo/ Hộp 10 lọ vắc xin đơn liều 0,5ml dạng dịch treo.
 • Công ty sản xuất: Merck Sharp & Dohme - Mỹ
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN CÚM MÙA DẠNG MẢNH BẤT HOẠT IVACFLU-S (VIỆT NAM)

VẮC XIN CÚM MÙA DẠNG MẢNH BẤT HOẠT IVACFLU-S (VIỆT NAM)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Đang cập nhật
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
 • Quy cách đóng gói: Hộp chứa 1 lọ vắc xin (0,5 ml - 1 liều). Hộp chứa 10 lọ vắc xin (mỗi lọ 0,5 ml - 1 liều).
 • Công ty sản xuất: VIỆN VẮC XIN VÀ SINH PHẨM Y TẾ (IVAC)
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM MÙA - GC FLU (HÀN QUỐC)

VẮC XIN PHÒNG BỆNH CÚM MÙA - GC FLU (HÀN QUỐC)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Đang cập nhật
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Đang cập nhật
 • Dạng bào chế: Dung dịch tiêm
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ 0,25 hoặc 0,5ml
 • Công ty sản xuất: Green Cross Corporation (Hàn Quốc)
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG CÚM MÙA - INFLUVAC

VẮC XIN PHÒNG CÚM MÙA - INFLUVAC

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phân thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm
 • Quy cách đóng gói: Hộp có 1 hoặc 10 bơm tiêm được nạp sẵn 0,5ml vắc xin dạng hỗn dịch để tiêm.
 • Công ty sản xuất: Abbott - Hà Lan
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG VIÊM MÀNG NÃO MỦ QUIMI-HIB (CU BA)

VẮC XIN PHÒNG VIÊM MÀNG NÃO MỦ QUIMI-HIB (CU BA)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Dung dịch tiêm bắp
 • Quy cách đóng gói: Xem phần thông tin chi tiết
 • Công ty sản xuất: C.I.G.B - Cu Ba
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG VIÊM MÀNG NÃO MÔ CẦU MENINGOCOCCAL A + C (PHÁP)

VẮC XIN PHÒNG VIÊM MÀNG NÃO MÔ CẦU MENINGOCOCCAL A + C (PHÁP)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Đang cập nhật
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Bột đông khô + dung môi pha tiêm
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 lọ vắc xin bột đông khô, chứa 1 liều vắc xin + Ống dung môi 0,5ml.
 • Công ty sản xuất: Sanofi Pasteur - Pháp
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG VIÊM MÀNG NÃO MÔ CẦU - MENGOC BC (CU BA)

VẮC XIN PHÒNG VIÊM MÀNG NÃO MÔ CẦU - MENGOC BC (CU BA)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Huyền dịch tiêm
 • Quy cách đóng gói: Hộp 10 lọ; Lọ 1, 5, 10, 20 liều vắc xin dạng huyền dịch để tiêm.
 • Công ty sản xuất: Finlay Institute - Cu Ba
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN PHÒNG CÚM VAXIGRIP 0.25ML/ 0.5ML (PHÁP)

VẮC XIN PHÒNG CÚM VAXIGRIP 0.25ML/ 0.5ML (PHÁP)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Hỗn dịch tiêm bắp
 • Quy cách đóng gói: Hỗn dịch nạp sẵn trong bơm tiêm 0.25ml (hộp 1, 10 hay 20 bơm tiêm); bơm tiêm 0.5ml (hộp 1, 10, 20 hay 50 bơm tiêm).
 • Công ty sản xuất: Sanofi Pasteur - Pháp
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN NGỪA TIÊU CHẢY DO ROTAVIRUS – ROTARIX (BỈ)

VẮC XIN NGỪA TIÊU CHẢY DO ROTAVIRUS – ROTARIX (BỈ)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Hỗn dịch uống
 • Quy cách đóng gói: Hộp 1 ống hỗn dịch uống đóng sẵn có chứa 1,5ml vắc xin.
 • Công ty sản xuất: GlaxoSmithKline - Bỉ
 • Giá bán: Đang cập nhật
VẮC XIN NGỪA TIÊU CHẢY DO VI RÚT ROTA – ROTATEQ (MỸ)

VẮC XIN NGỪA TIÊU CHẢY DO VI RÚT ROTA – ROTATEQ (MỸ)

 • Số đăng ký: Đang cập nhật
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: Xem phần thông tin chi tiết
 • Dạng bào chế: Dung dịch uống
 • Quy cách đóng gói: Dạng đóng gói sẵn đơn liều, mỗi liều 2ml.
 • Công ty sản xuất: Merck Sharp & Dohme - Mỹ
 • Giá bán: Đang cập nhật
Đặt lịch xét nghiệm