Mỹ phẩm đặc trị

Tìm kiếm tên thuốc

iDoctor

For The Doctors

Mỹ phẩm đặc trị

Vác xin cúm A

Vác xin cúm A

 • Số đăng ký : VN-21163-18
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Vác xin cúm A
 • Dạng bào chế: : Quy cách đóng gói
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn
 • Giá bán: 150,000 VNĐ
Mỹ phẩm mọc tóc

Mỹ phẩm mọc tóc

 • Số đăng ký : VN-21163-18
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Mỹ phẩm mọc tóc
 • Dạng bào chế: : Quy cách đóng gói
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn
 • Giá bán: 150,000 VNĐ
Mỹ Phẩm ngăn rụng tóc MaxHair

Mỹ Phẩm ngăn rụng tóc MaxHair

 • Số đăng ký : VN-21163-18
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Mỹ Phẩm ngăn rụng tóc MaxHair
 • Dạng bào chế: : Quy cách đóng gói
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn
 • Giá bán: 150,000 VNĐ
Mỹ phẩm XOY

Mỹ phẩm XOY

 • Số đăng ký : VN-21163-18
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Mỹ phẩm XOY
 • Dạng bào chế: : Quy cách đóng gói
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn
 • Giá bán: 150,000 VNĐ
Nachocoom cumin adobe

Nachocoom cumin adobe

 • Số đăng ký : VN-21163-18
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Nachocoom cumin adobe
 • Dạng bào chế: : Quy cách đóng gói
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn
 • Giá bán: 150,000 VNĐ
Nano Curcumin Tam thất Xạ đen - Hỗ trợ điều trị ung thư

Nano Curcumin Tam thất Xạ đen - Hỗ trợ điều trị ung thư

 • Số đăng ký : VN-21163-18
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Nano Curcumin Tam thất Xạ đen - Hỗ trợ điều trị ung thư
 • Dạng bào chế: : Quy cách đóng gói
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn
 • Giá bán: 150,000 VNĐ
Tỏi đen Học viện Quân Y - Hỗ trợ tim mạch

Tỏi đen Học viện Quân Y - Hỗ trợ tim mạch

 • Số đăng ký : VN-21163-18
 • Phân loại: Thảo dược
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Tỏi đen Học viện Quân Y - Hỗ trợ tim mạch
 • Dạng bào chế: : Quy cách đóng gói
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn
 • Giá bán: 150,000 VNĐ
Brufen2

Brufen2

 • Số đăng ký : VN-21163-18
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Brufen2
 • Dạng bào chế: : Dung dịch
 • Quy cách đóng gói : Hộp 1 lọ x 60ml
 • Công ty sản xuất:: PT. Abbott Indonesia
 • Giá bán: 150,000 VNĐ
Antioxyvit

Antioxyvit

 • Số đăng ký : VN-21163-18
 • Phân loại: Thuốc kê đơn
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Antioxyvit
 • Dạng bào chế: : Quy cách đóng gói
 • Quy cách đóng gói : Hộp 100 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Thái Lan
 • Giá bán: 250,000 VNĐ
Acyclovir 200mg

Acyclovir 200mg

 • Số đăng ký :
 • Phân loại:
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Acyclovir 200mg
 • Dạng bào chế: :
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn tay
 • Giá bán: 0 VNĐ
Omega 3

Omega 3

 • Số đăng ký :
 • Phân loại:
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Omega 3
 • Dạng bào chế: :
 • Quy cách đóng gói : Lọ 250g
 • Công ty sản xuất:: Công ty Dược 101
 • Giá bán: 0 VNĐ
Broncho-Vaxom Adults

Broncho-Vaxom Adults

 • Số đăng ký :
 • Phân loại:
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Broncho-Vaxom Adults
 • Dạng bào chế: :
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn
 • Giá bán: 0 VNĐ
Broncho-Vaxom Children

Broncho-Vaxom Children

 • Số đăng ký :
 • Phân loại:
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Broncho-Vaxom Children
 • Dạng bào chế: :
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/10 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Đông Dược Trường Sơn
 • Giá bán: 0 VNĐ
Eumovate cream 5g

Eumovate cream 5g

 • Số đăng ký :
 • Phân loại:
 • Hoạt chất - Nồng độ/ Hàm lượng: : Eumovate cream 5g
 • Dạng bào chế: :
 • Quy cách đóng gói : Hộp 5 vỉ/20 viên
 • Công ty sản xuất:: Công ty Dược 109
 • Giá bán: 0 VNĐ
Đặt lịch xét nghiệm