Liên hệ với chúng tôi

Trụ sở Health Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn

Hotline: 0896.108.108

Email: contact@healthvietnam.vn

Fanpage HEALTH VIỆT NAM

Phòng nghiệp vụ xét nghiệm

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn/dich-vu-xet-nghiem

Hotline: 0896.108.108

Email: xetnghiem@healthvietnam.vn

Phòng Tư vấn sức khỏe

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn/tu-van-suc-khoe

Tổng đài: 1900.633.902 hoặc 0896.108.108

Email: tuvan@healthvietnam.vn

Phòng Dược, vật tư y tế

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn/dao-tao

Hotline: 0945.926.888

Email: thuongtv@healthvietnam.vn

Phòng đào tạo

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn/dao-tao

Hotline: 0945.926.888

Email: daotao@healthvietnam.vn

Phòng Hành chính Nhân sự

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn

Hotline: 02473.08.06.08

Email: nhansu@healthvietnam.vn

Phòng kế toán

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn

Hotline: 02473.08.06.08

Email: thent@healthvietnam.vn

Phòng kĩ thuật

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội1

Website: www.healthvietnam.vn

Hotline: 02473.08.06.08

Email: kithuat@healthvietnam.vn

Phòng marketing

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn

Hotline: 02473.08.06.08

Email: marketing@healthvietnam.vn