Liên hệ

Trụ sở HEALTH Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn

Fanpage: HEALTH VIỆT NAM

Contact Us: HEALTH VIỆT NAM

Hotline: +84.899.108.108

Email: contact@healthvietnam.vn

Liên hệ

Phòng nghiệp vụ xét nghiệm

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn/dich-vu-xet-nghiem

Contact Us: HEALTH VIỆT NAM

Hotline: +84.899.108.108 hoặc +84.896.108.108

Email: xetnghiem@healthvietnam.vn

Phòng Tư vấn sức khỏe

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn/tu-van-suc-khoe

Contact Us: HEALTH VIỆT NAM

Tổng đài: 1900.633.902 hoặc +84.896.108.108

Email: tuvan@healthvietnam.vn

Phòng Dược, vật tư y tế

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn/dao-tao

Contact Us: HEALTH VIỆT NAM

Tổng đài: +84.945.926.888 hoặc 1900.633.902

Email: thuongtv@healthvietnam.vn

Phòng đào tạo

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn/dao-tao

Contact Us: HEALTH VIỆT NAM

Tổng đài: +84.826.106.106 hoặc +84.827.106.106

Email: daotao@healthvietnam.vn

Phòng Hành chính Nhân sự

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn

Contact Us: HEALTH VIỆT NAM

Hotline: 02473.08.06.08

Email: nhansu@healthvietnam.vn

Phòng kế toán

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn

Contact Us: HEALTH VIỆT NAM

Hotline: 02473.08.06.08

Email: thent@healthvietnam.vn

Phòng Kỹ thuật

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn

Contact Us: HEALTH VIỆT NAM

Hotline: 02473.08.06.08

Email: kithuat@healthvietnam.vn

Phòng Marketing

Địa chỉ: Tầng 20, toà nhà VIWASEEN, số 48 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Website: www.healthvietnam.vn

Contact Us: HEALTH VIỆT NAM

Hotline: 02473.08.06.08

Email: marketing@healthvietnam.vn

Đặt lịch xét nghiệm