TS. BSCKII ĐỖ TRỌNG QUYẾT

Yêu cầu khám

TS. BSCKII ĐỖ TRỌNG QUYẾT

Chuyên Khoa

Cấp cứu ngoại

Thành Phố

Nghề Nghiệp

Bác sỹ

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Nơi đào tạo

Việt Nam

Học hàm

Học Vị

Tiến sĩ

Nơi công tác

BỆNH VIỆN ĐA KHOA LÂM HOA

Nội dung

Thông tin của bạn

Lựa chọn hình thức thanh toán
Thanh Toán Trực tuyến qua Thẻ Ngân hàng Nội Địa hoặc Thẻ Thanh Toán Quốc tế ( Visa, Master Card)

Quý Khách vui lòng liên hệ hotline: 0896.108.108