PGS.TS TRẦN ĐỨC PHẤN

Yêu cầu khám

PGS.TS TRẦN ĐỨC PHẤN

Chuyên Khoa

Di truyền y học - Sinh học phân tử

Thành Phố

Nghề Nghiệp

Bác sỹ

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt

Nơi đào tạo

Việt Nam

Học hàm

Phó giáo sư

Học Vị

Tiến sĩ

Nơi công tác

ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

Nội dung

Thông tin của bạn

Lựa chọn hình thức thanh toán
Thanh Toán Trực tuyến qua Thẻ Ngân hàng Nội Địa hoặc Thẻ Thanh Toán Quốc tế ( Visa, Master Card)

Quý Khách vui lòng liên hệ hotline: 0896.108.108