Thư viện Y Khoa

Thư viện này được xây dựng làm công cụ can thiệp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho hệ thống.
Cán bộ, nhân viên y tế truy cập hoàn toàn miễn phí!

Chuyên Ngành

 1. Ý nghĩa của xét nghiệm công thức máu
 2. Xét Nghiệm AFP
 3. Xét Nghiệm ACTH
 4. Xét Nhiệm Aldolase
 5. Xét Nghiệm Alosteron
 6. Xét Nghiệm Ammoniac
 7. Xét Nghiệm Amylase
 8. Xét Nghiệm Kháng Thể Kháng ADN
 9. Xét Nghiệm Kháng Thể Kháng Bào Tương Của Bạch Cầu Đoạn Trung Tính
 10. Xét Nghiệm Kháng Thể Kháng Cardiolipin
 11. Xét Nghiệm Kháng Thể Kháng Nhân
 12. Xét Nghiệm Kháng Thể Kháng Streptolysin-O Hay Aslo
 13. Xét Nghiệm Kháng Thể Kháng Thyroglobulin
 14. Xét Nghiệm Khoảng Trống Anion
 15. Xét Nghiệm Lactac (Acid Lactic)
 16. Xét Nghiệm Lactat Dehydrogenase Và Các Isoenzym của LDH
 17. Xét Nghiệm Lipase
 18. Xét Nghiệm Magie
 19. Xét Nghiệm Methemoglobin
 20. Xét Nghiệm Microalbumin Niệu
 21. Xét Nghiệm Myoglobin
 22. Xét Nghiệm Natri
 23. Xét Nghiệm Osteocalcin
 24. Xét Nghiệm T3 Toàn Phần
 25. Xét Nghiệm T4 Toàn Phần
 26. Xét Nghiệm T3 Tự Do
 27. Xét Nghiệm T4 Tự Do
 28. Xét Nghiệm Thyroxin Tự Do
 29. Xét Nghiệm Transaminase (AST và ALT)
 30. Xét Nghiệm Triglycerid
 31. Xét Nghiệm Troponin
 32. Xét Nghiệm TSI Hay Globulin Miễn Dịch Kích Thích Giáp
 33. Xét Nghiệm Urê
 34. Giáo trình bệnh học tiêu hóa sau đại học - HVQY
 35. Giáo trình bệnh học nội khoa - HVQY
 36. LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
 37. LUẬT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
 38. LUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
 39. LUẬT An toàn thực phẩm
 40. LUẬT Phòng, chống tác hại của thuốc lá
 41. PHÁP LỆNH Dân số
 42. PHÁP LỆNH Sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số
 43. NGHỊ QUYẾT Về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế
 44. NGHỊ QUYẾT Của chính phủ số 37-CP
 45. NGHỊ QUYẾT VỀ BẢO HIỂM Y TẾ, TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN
 46. NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH về chăm sóc sức khoẻ nhân dân đến năm 2020
 47. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT AN TOÀN THỰC PHẨM
 48. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THỰC HÀNH TRONG ĐÀO TẠO KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE
 49. NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2008/NĐ-CP
 50. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT MỸ PHẨM
 51. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊM CHỦNG
 52. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN SINH HỌC TẠI PHÒNG XÉT NGHIỆM
 53. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC
 54. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM HIV
 55. NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ SINH CON BẰNG KỸ THUẬT TTTON VÀ DK MANG THAI HỘ VÌ MỤC ĐÍCH NHÂN ĐẠO
 56. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN SXKD THỰC PHẨM THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ Y TẾ
 57. NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG THUỐC THAY THẾ
 58. NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HÓA CHẤT, CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG, DIỆT KHUẨN
 59. NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
 60. NGHỊ ĐỊNH Quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân”, “Thầy thuốc Ưu tú”
 61. NGHỊ ĐỊNH Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ sinh con đúng chính sách dân số
 62. Đại cương về y học lâm sàng
 63. Nội khoa cơ sở
 64. Triệu Chứng hệ thần kinh
 65. Triệu chứng học - Bệnh mẫu và cơ quan tạo máu
 66. Bệnh hẹp van hai lá
 67. Broncho-Vaxom Adults
 68. Broncho-Vaxom Adults 2019
Xem thêm Ẩn bớt
Đặt lịch xét nghiệm