PGS.TS NGUYỄN XUÂN NINH

Nội dung

Chuyên Khoa

Dinh dưỡng

Thành Phố

Hà Nội

Nghề Nghiệp

Bác sỹ

Ngôn Ngữ

Tiếng Việt