Giá trị cốt lõi

Health Việt Nam quán triệt sâu sắc và lấy quan điểm của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân làm cương lĩnh xuyên suốt cho mọi hoạt động của Hệ thống, cụ thể là:

Nhận thức sâu sắc quan điểm “Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ là nghĩa vụ, trách nhiệm của mỗi người dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đòi hỏi sự tham gia tích cực của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các ngành, trong đó ngành Y tế là nòng cốt”; Health Việt Nam ra đời phải là một bộ phận nòng cốt không thể tách rời của Hệ thống Y tế để thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm cao cả này.
Xem thêm

Xuất phát từ quan điểm “Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là đầu tư cho phát triển”, Health Việt Nam đã ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư vào hoạt động y tế. Tuy nhiên, do quy mô hệ thống lớn, sử dụng nguồn nội lực luôn là hạn chế, do đó, Health Việt Nam ứng dụng nền tảng công nghệ 4.0 để kết nối, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực sẵn có của hệ thống Y tế vào hoạt động bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân; phối kết hợp các cơ sở y tế và đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế để cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đặc biệt chú trọng cung cấp các dịch vụ vừa mang lại lợi ích nhiều nhất cho người dân, vừa giảm gánh nặng cho hệ thống y tế công như: tư vấn sức khỏe trực tuyến, hỗ trợ thăm khám từ xa (Telemedicine), hội chẩn trực tuyến và chăm sóc sức khỏe tại nhà, hỗ trợ lấy máu xét nghiệm tại nhà, truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng trực tuyến; đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật trực tuyến…

Health Việt Nam coi trọng và cam kết hiện thực hóa quan điểm phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng. Xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng; y tế chuyên sâu đồng bộ và cân đối với y tế cộng đồng; gắn kết y học cổ truyền với y học hiện đại, quân y và dân y. Phát triển dược liệu, công nghiệp dược và thiết bị y tế.

Nhất quán thực hiện chủ trương bao phủ chăm sóc sức khoẻ và bảo hiểm y tế toàn dân của Đảng để mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khoẻ; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế và có cơ chế giá, cơ chế đồng chi trả nhằm phát triển vững chắc hệ thống y tế cơ sở, bảo đảm quyền lợi thỏa đáng cho các bên.

Health Việt Nam quán triệt sâu sắc quan điểm “Nghề y là một nghề đặc biệt, nhân lực y tế phải đáp ứng yêu cầu chuyên môn và y đức; cần được tuyển chọn, đào tạo, sử dụng và đãi ngộ đặc biệt” để xây dựng, bồi dưỡng và không ngừng hoàn thiện đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của mình theo chuẩn Ngành.

Health Việt Nam xây dựng hệ thống mạng lưới cơ sở rộng khắp, gần dân để chủ động tiếp cận cung cấp dịch vụ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ tiện ích khác; luôn luôn bảo đảm an toàn, tiết kiệm và thuận tiện nhất cho người dân.

Ẩn bớt
Health Việt Nam ứng dụng những thành tựu vĩ đại của cách mạng công nghiệp 4.0, kết nối và tối ưu hóa mọi nguồn lực sẵn có của hệ thống Y tế Việt Nam; không ngừng đổi mới, sáng tạo, kiến tạo động lực và các nguồn lực mới, góp phần hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống, đặc biệt nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; nâng cao năng lực cạnh tranh trong chuỗi sản xuất, cung ứng dược phẩm, cung ứng dịch vụ y tế trong môi trường hội nhập.
Xem thêm

Trên cơ sở đó góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người Việt Nam, là “Lá chắn an toàn cho sức khỏe người Việt”; đồng thời, góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát triển nền y học Việt Nam khoa học, dân tộc và đại chúng; góp phần để bảo đảm mọi người dân đều được quản lý và chăm sóc sức khoẻ tốt nhất.

Ẩn bớt

TẦM NHÌN CHUYÊN MÔN

Liên tục đổi mới, hoàn thiện công cụ đánh giá năng lực, nền tảng kỹ thuật và công cụ can thiệp chuyên môn nghiệp vụ, làm cơ sở cho hoạt động lựa chọn, xây dựng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, chuyên nghiệp của Health Việt Nam.
Xem thêm

Chú trọng lựa chọn, phát triển đội ngũ chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng viên ưu tú để thực hiện nhiệm vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, hỗ trợ khám bệnh từ xa với hồ sơ điện tử, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và cung cấp các dịch vụ y tế tại nhà, đặc biệt ưu tiên cho các vùng núi cao, biển đảo, vùng xa xôi hẻo lánh.

Xây dựng hệ sinh thái thu thập, quản trị dữ liệu về sức khỏe; về cơ cấu, phân bố, quy mô, đặc điểm, tính chất, nguyên nhân, diễn tiến của bệnh tật, làm nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học y học và làm cơ sở cho hoạt động cung ứng các dịch vụ y tế.

Từng bước đầu tư nghiên cứu phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe; đặc biệt chú trọng đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành tựu công nghệ sinh học phân tử, bệnh học phân tử, công nghệ nano vào điều trị ung thư và các bệnh hiểm nghèo, vào điều hòa sinh trắc giải phẫu cơ thể người.

TẦM NHÌN HẠ TẦNG KĨ THUẬT

2020: Ứng dụng nền tảng CNTT kết nối và tối ưu hóa các nguồn lực sẵn có của Hệ thống để cung ứng các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân tốt hơn. Hoàn thiện hệ sinh thái quản trị sức khỏe điện tử, hệ thống đào tạo trực tuyến hỗ trợ tự đào tạo, đào tạo lại và đào tạo nâng cao nguồn nhân lực y tế.

2022: Trên cơ sở Big Data thu được, tính toán khoa học để triển khai và hoàn thiện dần các cơ sở y tế chuyên sâu vùng của Hệ thống, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao, nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

2025: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống điều hòa sinh trắc giải phẫu cơ thể người của Health Việt Nam (có thể triển khai sớm hơn). Đồng bộ hóa các hoạt động hệ thống.

Ẩn bớt

Giá trị khác biệt

Cam kết từ chúng tôi

 • Tôn trọng con người - Health Việt Nam lấy việc tôn trọng con người và sức khỏe con người là tiêu chí tiên quyết cho mọi hành động để không ngừng phấn đấu xây dựng và hoàn thiện hệ thống.
 • Không ngừng hướng thiện - Mọi hoạt động của Health Việt Nam dựa trên nền tảng tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh và nhân dân vô điều kiện, tình yêu thương con người sâu sắc; với trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp cao nhất, nhất quán tinh thần "Lương Y Như Từ Mẫu".
 • Đảm bảo công bằng - Không phân biệt đối xử giàu nghèo, địa vị, tôn giáo, chủng tộc; không lợi dụng, trục lợi, không qua loa, chối bỏ, xem nhẹ người nghèo khó.

Đội ngũ nhân sự tiêu biểu

Cơ sở vật chất

 • website www.healthvietnam.vn

  website www.healthvietnam.vn

  website www.healthvietnam.vn
 • website www.dongduoctruongson.vn

  website www.dongduoctruongson.vn

  website www.dongduoctruongson.vn
 • Phần mềm truyền hình trực tuyến TrueConf

  Phần mềm truyền hình trực tuyến TrueConf

  Phần mềm truyền hình trực tuyến TrueConf
 • Phần mềm quản lý đặt lịch tư vấn Healthcos

  Phần mềm quản lý đặt lịch tư vấn Healthcos

  Phần mềm quản lý đặt lịch tư vấn Healthcos
 • Phần mêm đặt lịch và quản lý xét nghiệm Labconn

  Phần mêm đặt lịch và quản lý xét nghiệm Labconn

  Phần mêm đặt lịch và quản lý xét nghiệm Labconn
 • Phần mềm bệnh án điện tử Healthdoc

  Phần mềm bệnh án điện tử Healthdoc

  Phần mềm bệnh án điện tử Healthdoc
 • Phần mềm cung ứng thuốc Nhanh.vn

  Phần mềm cung ứng thuốc Nhanh.vn

  Phần mềm cung ứng thuốc Nhanh.vn1
 • Máy miễn dịch huỳnh quang phân lập theo thời gian DELFIA

  Máy miễn dịch huỳnh quang phân lập theo thời gian DELFIA

  Hãng sản xuất Perkin Elmer (Mỹ)

  Hệ thống này đang được sử dụng rộng rãi ở các nước phát triển, đã được chứng minh đạt độ nhạy cao và được tổ chức y học thai nhi (FMF) ưu tiên sử dụng cho sàng lọc trước sinh và sơ sinh.

 • Máy Realtime PCR 7500

  Máy Realtime PCR 7500

  Hãng sản xuất: Applied Biosystems (Mỹ)

  Sử dụng công nghệ điện tử mới nhất hiện nay về truyền tín hiệu số: công nghệ CCD (Charge Couple Device). Hệ thống được thiết kế đồng bộ, chu trình hoạt động được đồng bộ hóa và khép kín từ khâu khuếch đại gene tới thu nhận dữ liệu, phân tích kết quả đảm bảo độ bền và độ tin cậy cao nhất cho người sử dụng.

 • Máy Scanarray 4000

  Máy Scanarray 4000

  Hãng sản xuất Perkin Elmer (Mỹ)

  Công nghệ đo cường độ huỳnh quang đa màu giúp phát hiện và định lượng các trình tự DNA đích bắt cặp với các đầu dò có gắn huỳnh quang.

 • Máy Miễn Dịch Tự Động Cobas E411

  Máy Miễn Dịch Tự Động Cobas E411

  Xuất xứ Nhật Bản

  Ứng dụng kỹ thuật điện hóa phát quang cho phép phát hiện chất có nồng độ thấp và cho kết quả rất nhanh chỉ trong vòng 18 - 20 phút. Các kháng thể (hoặc kháng nguyên) gắn biotin và chất đánh dấu ruthenium cùng vi hạt phủ streptavidin được ủ trong hổn hợp phản ứng. Khi đặt một điện thế lên điện cực buồng đo, phức hợp ruthenium được kích hoạt và tín hiệu phát quang được hình thành. Tín hiệu được đo và kết quả xét nghiệm được xác định qua đường chuẩn xét nghiệm đã được thiết lập.

 • Máy Phết Tế Bào Đơn Lớp Cellsolution F50

  Máy Phết Tế Bào Đơn Lớp Cellsolution F50

  Xuất xứ USA

  Hệ thống máy lọc và phết lớp dùng công nghệ lọc tế bào cho phép máy chiết tách các tế bào bệnh phẩm dàn đều trên lam kính và tập trung tối đa vào một diện tích nhỏ nhất định giúp bác sĩ đọc và phân tích hình ảnh tế bào bệnh lý tiền ung thư cổ tử cung một cách lý tưởng nhất.

 • Hệ Thống Sắc Ký Lỏng Khối Phổ 2 Lần (Tandem MS)

  Hệ Thống Sắc Ký Lỏng Khối Phổ 2 Lần (Tandem MS)

  Hãng sản xuất Shimadzu (Nhật Bản)

  Thực hiện gói sàng lọc sơ sinh 48 bệnh liên quan đến rối loạn nội tiết, chuyển hóa và di truyền, cho kết quả chính xác và nhanh nhất.

 • Máy Sinh Hóa Cobas C311

  Máy Sinh Hóa Cobas C311

  Hãng sản xuất Hitachi (Nhật Bản)

  Đạt các tiêu chuẩn quốc tế như: ISO, GS, CE, UL, C-UL có thể thực hiện đồng thời 42 xét nghiệm cùng lúc. Số lượng test có thể thực hiện lên tới > 120 loại xét nghiệm.

 • Máy Huyết Học Sysmex XP-100

  Máy Huyết Học Sysmex XP-100

  Xuất xứ Nhật Bản

  Đo được 20 thông số và 3 biểu đồ hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu. Thực hiện 60 mẫu/giờ cho cả hai phương thức Whole Blood (Máu toàn phần) và Predilute (Máu pha loãng).

 • Máy miễn dịch huỳnh quang phân lập theo thời gian DELFIA
 • Máy Realtime PCR 7500
 • Máy Scanarray 4000
 • Máy Miễn Dịch Tự Động Cobas E411
 • Máy Phết Tế Bào Đơn Lớp Cellsolution F50
 • Hệ Thống Sắc Ký Lỏng Khối Phổ 2 Lần (Tandem MS)
 • Máy Sinh Hóa Cobas C311
 • Máy Huyết Học Sysmex XP-100

Đối tác của Health Việt Nam