Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Test nhanh Rubella

Công thức máu Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu...
CRP định lượng Đánh giá tình trạng viêm.
Đặt xét nghiệm này ngay
149,000 đ