Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói XN Rubella

Công thức máu Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu...
Ure (máu) Đánh giá chức năng thận.
Creatinin (máu) Đánh giá chức năng thận.
AST (GOT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
ALT (GPT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
GGT (g-GT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
Rubella IgG (Elisa) Phát hiện virus Rubella.
Rubella IgM (Elisa) Phát hiện virus Rubella.
Đặt xét nghiệm này ngay
738,000 đ