Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói xét nghiệm Sốt xuất huyết

Công thức máu Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu...
Ure (máu) Đánh giá chức năng thận.
Creatinin (máu) Đánh giá chức năng thận.
AST (GOT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
ALT (GPT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
GGT (g-GT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
Dengue NS1 Antigen Phát hiện virus Dengue gây sốt xuất huyết.
Dengue IgM và IgG test nhanh Phát hiện virus Dengue gây sốt xuất huyết.
Đặt xét nghiệm này ngay
958,000 đ