Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói xét nghiệm Sởi

Công thức máu Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu...
Ure (máu) Đánh giá chức năng thận.
Creatinin (máu) Đánh giá chức năng thận.
AST (GOT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
ALT (GPT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
GGT (g-GT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
CRP định lượng Đánh giá tình trạng viêm.
Measles virus (Sởi) IgM Xét nghiệm phát hiện virus sởi.
Measles virus (Sởi) Xét nghiệm phát hiện virus sởi.
Tổng phân tích nước tiểu Xét nghiệm phân tích nước tiểu.
Đặt xét nghiệm này ngay
1,196,000 đ