Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói xét nghiệm Cúm A, B

Creatinin (máu) Đánh giá chức năng thận.
Ure (máu) Đánh giá chức năng thận.
AST (GOT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
ALT (GPT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
GGT (g-GT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
CRP định lượng Đánh giá tình trạng viêm.
Test nhanh cúm A,B Phát hiện Virus cúm A, Virus cúm B.
Công thức máu Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu...
Đặt xét nghiệm này ngay
803,000 đ