Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói xét nghiệm chức năng Gan nâng cao

Công thức máu Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu...
Protein TP Đánh giá chức năng tổng hợp gan và chức năng thận.
Albumin Đánh giá chức năng tổng hợp gan và chức năng thận.
Bilirubin TP Phát hiện bệnh lý về gan, mật và tình trạng tan máu.
Bilirubin TT Phát hiện bệnh lý về gan, mật và tình trạng tan máu.
AST (GOT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
ALT (GPT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
GGT (g-GT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
Định lượng Fibrinogen Đánh giá tình trạng đông, cầm máu.
AFP
CEA
CA 19-9
HBsAg (Cobas) Phát hiện Virus Viêm gan B.
Anti-HCV (Elisa) Phát hiện Virus Viêm gan C.
Thời gian Prothrombin (PT) Đánh giá tình trạng đông, cầm máu.
Thời gian Thrombin (TT) Đánh giá tình trạng đông, cầm máu.
Thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) Đánh giá tình trạng đông, cầm máu.
Tổng phân tích nước tiểu Xét nghiệm phân tích nước tiểu.
Đặt xét nghiệm này ngay
1,576,000 đ