Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói xét nghiệm Chân - tay - miệng

Công thức máu Đánh giá số lượng, chất lượng các dòng tế bào máu, đánh giá tình trạng viêm, nhiễm, thiếu máu...
Ure (máu) Đánh giá chức năng thận.
Creatinin (máu) Đánh giá chức năng thận.
AST (GOT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
ALT (GPT) Kiểm tra nồng độ men gan, đánh giá tổn thương gan.
CRP định lượng Đánh giá tình trạng viêm.
Enterovirus và EV71 test nhanh Phát hiện virus gây bệnh chân - tay - miệng.
Đặt xét nghiệm này ngay
588,000 đ