Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói sàng lọc ung thư tổng quát 15 chỉ số [Nữ]

AFP Sàng lọc ung thư gan.
B2M Sàng lọc đa u tủy xương, u hạch.
TG Sàng lọc ung thư tuyến giáp.
CA12-5 Sàng lọc ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung; góp phần sàng lọc ung thư ung thư phổi, ung thư đường mật.
CA19-9 Sàng lọc ung thư đường mật, tụy; góp phần sàng lọc ung thư đại - trực tràng, dạ dày...
CA72-4 Sàng lọc UT dạ dày; góp phần sàng lọc ung thư đại trực tràng.
CEA Sàng lọc ung thư đại tràng; góp phần sàng lọc ung thư thực quản, tuyến giáp, ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư vú, tử cung, tụy tạng, dạ dày, tai - mũi - họng.
Cyfra21-1 Sàng lọc ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ; góp phần sàng lọc ung thư ung thư bàng quang.
PRO GPR Sàng lọc ung thư phổi tế bào nhỏ
SCC Sàng lọc ung thư biểu mô tế bào vảy: cổ tử cung, phổi, thực quản, tuyến giáp, tai - mũi - họng, da...
CA15-3 Sàng lọc UT vú, nội mạc tử cung.
HE-4 Sàng lọc ung thư buồng trứng.
Calcitonin Sàng lọc ung thư tuyến giáp.
PEPSINOGEN I/II Sàng lọc ung thư dạ dày.
Huyết đồ Sàng lọc ung thư máu.
Đặt xét nghiệm này ngay
4,486,000 đ