Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói sàng lọc ung thư tổng quát 15 chỉ số [Nam]

AFP Sàng lọc ung thư gan; góp phần sàng lọc ung thư tinh hoàn, ung thư nguyên bào.
TG Sàng lọc ung thư tuyến giáp.
CA12-5 Sàng lọc ung thư đường mật; góp phần sàng lọc ung thư đại tràng, tụy tạng, vòm họng, thực quản.
CA19-9 Sàng lọc ung thư đường mật; góp phần sàng lọc ung thư đại tràng, tụy tạng, vòm họng, thực quản.
CA72-4 Sàng lọc UT dạ dày; góp phần sàng lọc ung thư đại trực tràng.
CEA Sàng lọc ung thư đại tràng; góp phần sàng lọc ung thư thực quản, tuyến giáp, ung thư phổi không tế bào nhỏ, tụy, dạ dày, tai mũi họng.
Cyfra21-1 Sàng lọc ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ; góp phần sàng lọc ung thư ung thư bàng quang.
PSA Total Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt.
PSA Free Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt.
PRO GPR Sàng lọc ung thư phổi tế bào nhỏ
SCC Sàng lọc ung thư biểu mô tế bào vảy: vòm họng, thực quản, tuyến giáp, tai - mũi - họng, da...
B2M Sàng lọc đa u tủy xương, u hạch.
Calcitonin Sàng lọc ung thư tuyến giáp.
PEPSINOGEN I/II Sàng lọc ung thư dạ dày.
Huyết đồ Sàng lọc ung thư máu.
Đặt xét nghiệm này ngay
4,135,000 đ