Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói sàng lọc ung thư tiền liệt tuyến, tinh hoàn

PSA Total Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt
PSA Free Sàng lọc ung thư tuyến tiền liệt
AFP Sàng lọc ung thư gan; góp phần sàng lọc ung thư tinh hoàn, ung thư nguyên bào.
BHCG Sàng lọc ung thư tinh hoàn.
Đặt xét nghiệm này ngay
727,000 đ