Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói sàng lọc ung thư phổi

CEA Sàng lọc ung thư đại tràng; góp phần sàng lọc ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư thực quản, tuyến giáp...
NSE Sàng lọc ung thư phổi tế bào nhỏ
SCC Sàng lọc ung thư biểu mô tế bào vảy: phổi, vòm họng, thực quản, tuyến giáp, tai - mũi - họng, da...
Cyfra 21-1 Sàng lọc ung thư phổi không tế bào nhỏ, ung thư phổi tế bào nhỏ; góp phần sàng lọc ung thư ung thư bàng quang.
PRO GPR Sàng lọc ung thư phổi tế bào nhỏ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,413,000 đ