Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói sàng lọc ung thư máu, đau tủy xương

Huyết đồ Sàng lọc ung thư máu.
B2M Sàng lọc đa u tủy xương, u hạch.
Đặt xét nghiệm này ngay
330,000 đ