Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói sàng lọc ung thư gan, tụy, đường mật

AFP Sàng lọc ung thư gan; góp phần sàng lọc ung thư tinh hoàn, ung thư nguyên bào.
CA 19-9 Sàng lọc ung thư đường mật, tụy; góp phần sàng lọc ung thư đại trực tràng, dạ dày...
CEA Sàng lọc ung thư đại tràng; góp phần sàng lọc ung thư thực quản, tuyến giáp, ung thư phổi không tế bào nhỏ, tụy, dạ dày, tai mũi họng.
CA 125 Sàng lọc ung thư đường mật; góp phần sàng lọc ung thư đại tràng, tụy tạng, vòm họng, thực quản.
Đặt xét nghiệm này ngay
926,000 đ