Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Các xét nghiệm sàng lọc trước sinh

Double test (free beta hCG, PAPP-A) Sàng lọc hội chứng Down và dị tật ở thai nhi.
Triple test (AFP, hCG, uE3) Sàng lọc hội chứng Down và dị tật ở thai nhi.
QF-PCR (Dịch ối)
Sàng lọc không xâm lấn (NIPT): Gói 5 bệnh
Sàng lọc không xâm lấn (NIPT): Gói 9 bệnh
Đặt xét nghiệm này ngay
30,500,000 đ