Gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Các xét nghiệm Ký sinh trùng, Vi khuẩn, Vi rút chuyên sâu theo yêu cầu

Cấy đờm
Cấy máu
Chẩn đoán Norgohorrea (NG) Realtime PCR
Chlamydia (Test nhanh)
Chlamydia - Lậu PCR
Cúm (Influenza)
Dengue Fever Antibody
Dengue IgG hoặc IgM
Dengue NS1 Antigen
Enterovirus 71 IgM (EV 71)
Giang mai - TPHA định lượng
Giang mai TPHA
H.pylori IgG/IgM
HBcAb Cobas
HBcAb IgM Cobas
HBeAg Cobas
HBeAg nhanh
HBsAb (Test nhanh)
HBsAg Cobas
HBsAg định lượng
HBsAg nhanh
HBV-DNA PCR (Roche TaqMan48)
HBV-DNA PCR định lượng
HCVAb nhanh
HCVAg
HCV-RNA (Qiagen)
HCV-RNA ( Roche TaqMan48)
Herpes I&II IgG
Herpes I&II IgM
HEV - IgM (Viêm gan E)
HIV Combi PT
HIV nhanh
HPV định type
HPV PCR
KST sốt rét giọt máu
KST sốt rét PCR
Toxoplasma gondi IgG hoặc IgM
Measles (Sởi)- IgG Hoặc IgM
Mumps (Quai bị) IgG hoặc IgM
PCR - Lậu cầu
Rubella IgG hoặc IgM (Cobas )
Rubella Nhanh
Sán lá gan lớn (IgG)
Sán lá phổi (IgG)
Sán máng (IgG)
Soi lậu cầu
Soi Phân
Soi tìm vi khuẩn lao (AFB)
Soi tươi
TB test (Lao)
Đặt xét nghiệm này ngay
15,302,000 đ