Các gói xét nghiệm của Health Việt Nam

Gói sàng lọc ung thư tổng quát 15 chỉ số [Nam]

 • AFP 179,000 đ
 • TG 299,000 đ
 • CA12-5 249,000 đ
 • CA19-9 249,000 đ
 • CA72-4 249,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • Cyfra21-1 249,000 đ
 • PSA Total 199,000 đ
 • PSA Free 199,000 đ
 • PRO GPR 400,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • B2M 180,000 đ
 • Calcitonin 469,000 đ
 • PEPSINOGEN I/II 549,000 đ
 • Huyết đồ 150,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
4,135,000 đ

Gói sàng lọc ung thư tổng quát 15 chỉ số [Nữ]

 • AFP 179,000 đ
 • B2M 180,000 đ
 • TG 299,000 đ
 • CA12-5 249,000 đ
 • CA19-9 249,000 đ
 • CA72-4 249,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • Cyfra21-1 249,000 đ
 • PRO GPR 400,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • CA15-3 249,000 đ
 • HE-4 500,000 đ
 • Calcitonin 469,000 đ
 • PEPSINOGEN I/II 549,000 đ
 • Huyết đồ 150,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
4,486,000 đ

Gói sàng lọc ung thư phổi

 • CEA 249,000 đ
 • NSE 249,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • Cyfra 21-1 249,000 đ
 • PRO GPR 400,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,413,000 đ

Gói sàng lọc ung thư tiền liệt tuyến, tinh hoàn

 • PSA Total 199,000 đ
 • PSA Free 199,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • BHCG 150,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
727,000 đ

Gói sàng lọc ung thư vú, tử cung, cổ tử cung, buồng trứng

 • SCC 266,000 đ
 • HE - 4 500,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CA 12-5 249,000 đ
 • CA 72-4 249,000 đ
 • CA 15-3 249,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,762,000 đ

Gói sàng lọc ung thư gan, tụy, đường mật

 • AFP 179,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CA 125 249,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
926,000 đ

Gói sàng lọc ung thư dạ dày, đại trực tràng

 • CA 72-4 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • PEPSINOGEN I/II 549,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,296,000 đ

Gói sàng lọc ung thư vòm họng, thực quản, da

 • SCC 266,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • Cyfra 21-1 249,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
764,000 đ

Gói sàng lọc ung thư tuyến giáp

 • Calcitonin 469,000 đ
 • TG 299,000 đ
 • Anti TG 299,000 đ
 • Anti-TPO 360,000 đ
 • TRAb (TSH Receptor Antibody) 549,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,976,000 đ

Gói sàng lọc ung thư máu, đau tủy xương

 • Huyết đồ 150,000 đ
 • B2M 180,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
330,000 đ

Kiểm tra sức khỏe và tầm soát ung thư ( Dành cho nữ)

 • TG 299,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CA 72-4 249,000 đ
 • CA 12-5 249,000 đ
 • HE-4 500,000 đ
 • CA 15-3 249,000 đ
 • PRO GPR 400,000 đ
 • Cyfra 21-1 249,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • B2M 180,000 đ
 • Calcitonin 469,000 đ
 • PEPSINOGEN I/II 549,000 đ
 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose 39,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL- Cholesterol 35,000 đ
 • LDL - Cholesterol 35,000 đ
 • Ure ( máu ) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Protein 29,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
 • Huyết đồ 150,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
5,056,000 đ

Kiểm tra sức khỏe và tầm soát ung thư ( Dành cho nam)

 • TG 299,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • CA 12-5 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CA 72-4 249,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • Cyfra 21-1 249,000 đ
 • PRO GPR 400,000 đ
 • PSA Total 199,000 đ
 • PSA Free 199,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • B2M 180,000 đ
 • Calcitonin 469,000 đ
 • PEPSINOGEN I/II 549,000 đ
 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose 39,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL- Cholesterol 35,000 đ
 • LDL - Cholesterol 35,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Protein 29,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
 • Huyết đồ 150,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
4,705,000 đ

Gói xét nghiệm Tổng quát nâng cao

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Định nhóm máu ABO, Rh (D) 98,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Protein TP 29,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Calci ion hóa 45,000 đ
 • Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, Cl-) 80,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • FT3 99,000 đ
 • FT4 99,000 đ
 • TSH 129,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,626,000 đ

Gói xét nghiệm Tổng quát Tiêu chuẩn

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Protein TP 29,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,037,000 đ

Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát VIP - Nam

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Định nhóm máu ABO, Rh (D) 98,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • HbA1C 119,000 đ
 • Protein TP 29,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Calci ion hóa 45,000 đ
 • Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, CL-) 80,000 đ
 • Ferritin 109,000 đ
 • Sắt huyết thanh 50,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • Bilirubin TP 29,000 đ
 • Bilirubin TT 29,000 đ
 • Bilirubin GT 29,000 đ
 • FT3 99,000 đ
 • FT4 99,000 đ
 • TSH 129,000 đ
 • Anti-TG 299,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CA 72-4 249,000 đ
 • CYFRA 21-1 249,000 đ
 • PSA Total 199,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • CRP định lượng 89,000 đ
 • RF (Rheumatoid Factor) 89,000 đ
 • TPHA định tính 100,000 đ
 • HIV test nhanh 100,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • Anti HAV-IgM (Elisa) 189,000 đ
 • Anti HAV-Total (Elisa) 169,000 đ
 • HEV IgM (Elisa) 309,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
4,975,000 đ

Gói xét nghiệm sức khỏe tổng quát VIP - Nữ

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Định nhóm máu ABO, Rh (D) 98,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • HbA1C 119,000 đ
 • Protein TP 29,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Calci ion hóa 45,000 đ
 • Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, Cl-) 80,000 đ
 • Ferritin 109,000 đ
 • Sắt huyết thanh 50,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • Bilirubin TP 29,000 đ
 • Bilirubin GT 29,000 đ
 • Bilirubin TT 29,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • FT3 99,000 đ
 • FT4 99,000 đ
 • TSH 129,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • CA 125 249,000 đ
 • CA 15-3 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CA 72-4 249,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CYFRA 21-1 249,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • Anti-TG 299,000 đ
 • HIV test nhanh 100,000 đ
 • CRP đinh lượng 89,000 đ
 • RF (Rheumatoid Factor) 89,000 đ
 • TPHA định tính 100,000 đ
 • Anti HAV-IgM (Elisa) 189,000 đ
 • Anti HAV-Total 169,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti HBs định lượng 148,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • HEV IgM (Elisa) 309,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
5,274,000 đ

Gói XN tổng quát cho người 16 - 35 tuổi

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Protein TP 29,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Calci ion hóa 45,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,121,000 đ

Gói XN tổng quát cho người trên 35 - 50 tuổi

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
939,000 đ

Gói XN tổng quát cho người trên 50 - 65 tuổi

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • HbA1C 119,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDl-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Bilirubin TP 29,000 đ
 • Bilirubin TT 29,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
718,000 đ

Gói xét nghiệm dành cho người cao tuổi

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Calci ion hóa 45,000 đ
 • Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, Cl-) 80,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
675,000 đ

Gói xét nghiệm cho người ít vận động

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
511,000 đ

Gói xét nghiệm cho người thừa cân, béo phì

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • HbA1C 119,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
630,000 đ

Gói XN cho người hút nhiều thuốc lá

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, Cl-) 80,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CA 72-4 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CYFRA 21-1 249,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • PSA Total 199,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
2,231,000 đ

Gói XN cho người uống nhiều rượu bia

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, Cl-) 80,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • Bilirubin TP 29,000 đ
 • Bilirubin TT 29,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,443,000 đ

Gói XN cho Nam giới làm trong môi trường ô nhiễm

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Ure 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CA 72-4 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CYFRA 21-1 249,000 đ
 • PSA Total 199,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
2,011,000 đ

Gói XN cho Nữ giới làm trong môi trường ô nhiễm

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CA 72-4 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CYFRA 21-1 249,000 đ
 • CA 12-5 249,000 đ
 • CA 15-3 249,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
2,310,000 đ

Gói xét nghiệm cho người thường căng thẳng

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, Cl-) 80,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • FT3 99,000 đ
 • FT4 99,000 đ
 • TSH 129,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
918,000 đ

Gói xét nghiệm chức năng gan, men gan

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Protein TP 29,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Bilirubin TP 29,000 đ
 • Bilirubin TT 29,000 đ
 • Bilirubin GT 29,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
353,000 đ

Gói xét nghiệm chức năng Gan nâng cao

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Protein TP 29,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Bilirubin TP 29,000 đ
 • Bilirubin TT 29,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Định lượng Fibrinogen 60,000 đ
 • AFP 179,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • Thời gian Prothrombin (PT) 60,000 đ
 • Thời gian Thrombin (TT) 70,000 đ
 • Thời gian Thromboplastin từng phần hoạt hóa (APTT) 60,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,576,000 đ

Gói xét nghiệm kiểm tra chức năng Thận

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Albumin 30,000 đ
 • Ure (Máu) 35,000 đ
 • Creatinin 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • Điện giải (huyết thanh) (Na+, K+, Cl-) 80,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
373,000 đ

Gói xét nghiệm vitamin D cho trẻ em

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Calci ion hóa 45,000 đ
 • Phosphatase kiềm 49,000 đ
 • Định lượng 250H Vitamin D (D3) 500,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
693,000 đ

Gói xét nghiệm tiền hôn nhân cho Nam - Tiêu chuẩn

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Định nhóm máu hệ ABO, Rh (D) 98,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • TPHA định tính 100,000 đ
 • HIV test nhanh 100,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,097,000 đ

Gói xét nghiệm tiền hôn nhân cho Nam - Nâng cao

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Định nhóm máu ABO, Rh (D) 98,000 đ
 • Nhiễm sắc thể đồ 1,000,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • HIV test nhanh 100,000 đ
 • TPHA định tính 100,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
2,097,000 đ

Gói xét nghiệm tiền hôn nhân cho Nữ - Tiêu chuẩn

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Định nhóm máu ABO, Rh (D) 98,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • Rubella IgM (Elisa) 250,000 đ
 • Rubella IgG (Elisa) 250,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • HBsAg (Elisa) 80,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • HIV test nhanh 100,000 đ
 • TPHA định tính 100,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,597,000 đ

Gói XN tiền hôn nhân cho Nữ - Nâng cao

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Định nhóm máu ABO, Rh (D) 98,000 đ
 • Nhiễm sắc thể đồ 1,000,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • Sắt huyết thanh 50,000 đ
 • Rubella IgM (Elisa) 250,000 đ
 • Rubella IgG (Elisa) 250,000 đ
 • CMV IgM (Elisa) 239,000 đ
 • CMV IgG (Elisa) 239,000 đ
 • Toxoplasma IgM (Elisa) 220,000 đ
 • Toxoplasma IgG (Elisa) 220,000 đ
 • HBsAg (Elisa) 80,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • HIV test nhanh 100,000 đ
 • TPHA định tính 100,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
3,477,000 đ

Gói XN tổng quát trước mang thai - Cơ bản

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Định nhóm máu ABO, Rh (D) 100,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Rubella IgG (Elisa) 200,000 đ
 • Rubella IgM (Elisa) 200,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • HIV test nhanh 100,000 đ
 • TPHA định tính 100,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,489,000 đ

Gói XN tổng quát trước mang thai - Nâng cao

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Định nhóm máu ABO, Rh (D) 100,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Sắt huyết thanh 50,000 đ
 • Ferritin 109,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Rubella IgG (Elisa) 200,000 đ
 • Rubella IgM (Elisa) 200,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • Anti-HBs định lượng 148,000 đ
 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • HIV test nhanh 100,000 đ
 • TPHA định tính 100,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,827,000 đ

Gói XN cho phụ nữ mang thai (Tuần thứ 11-13+)

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Calci ion hóa 45,000 đ
 • Sắt huyết thanh 50,000 đ
 • Double test 550,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
828,000 đ

Gói XN cho phụ nữ mang thai (Tuần 14-22)

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Calci ion hóa 45,000 đ
 • Sắt huyết thanh 50,000 đ
 • Triple test 550,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
828,000 đ

Gói XN cho phụ nữ mang thai (Tuần 23-32)

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Protein TP 29,000 đ
 • Calci 39,000 đ
 • Calci ion hóa 45,000 đ
 • Sắt huyết thanh 50,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
485,000 đ

Gói XN cho phụ nữ mang thai (Tuần 33-36)

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • Protein TP 29,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Định lượng Fibrinogen 60,000 đ
 • Thời gian Prothrombin (PT) 60,000 đ
 • Thời gian Thrombin (TT) 70,000 đ
 • Thời gian Thromboplastin hoạt hóa từng phần (APTT) 59,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
492,000 đ

Các xét nghiệm sàng lọc trước sinh

 • Double test (free beta hCG, PAPP-A) 550,000 đ
 • Triple test (AFP, hCG, uE3) 550,000 đ
 • QF-PCR (Dịch ối) 3,400,000 đ
 • Sàng lọc không xâm lấn (NIPT): Gói 5 bệnh 10,500,000 đ
 • Sàng lọc không xâm lấn (NIPT): Gói 9 bệnh 15,500,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
30,500,000 đ

Các xét nghiệm sàng sơ sinh

 • Gói 2 chỉ tiêu: (G6PD, CH) 260,000 đ
 • Gói 3 chỉ tiêu: (G6PD, CH, CAH) 350,000 đ
 • Gói 5 chỉ tiêu: (G6PD, CH, CAH, PKU, GAL) 500,000 đ
 • Gói 38 chỉ tiêu 2,500,000 đ
 • Gói 48 chỉ tiêu 3,800,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
Tùy chọn

Gói xét nghiệm Sởi

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • CRP định lượng 89,000 đ
 • Measles virus (Sởi) IgM 324,000 đ
 • Measles virus (Sởi) 500,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,196,000 đ

Gói XN Rubella

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Rubella IgG (Elisa) 250,000 đ
 • Rubella IgM (Elisa) 250,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
738,000 đ

Test nhanh Rubella

 • Công thức máu 60,000 đ
 • CRP định lượng 89,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
149,000 đ

Gói xét nghiệm Sốt xuất huyết

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Dengue NS1 Antigen 360,000 đ
 • Dengue IgM và IgG test nhanh 360,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
958,000 đ

Gói xét nghiệm Chân - tay - miệng

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • CRP định lượng 89,000 đ
 • Enterovirus và EV71 test nhanh 300,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
588,000 đ

Gói xét nghiệm Cúm A, B

 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • CRP định lượng 89,000 đ
 • Test nhanh cúm A,B 476,000 đ
 • Công thức máu 60,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
803,000 đ

Các xét nghiệm Nội tiết chuyên sâu theo yêu cầu

 • Aldostrerone 269,000 đ
 • AMH 850,000 đ
 • Anti Phospholipid - IgM 299,000 đ
 • Anti Glycoprotein - IgG/IgM 299,000 đ
 • Anti-TG 299,000 đ
 • Beta-hCG 150,000 đ
 • Các chất gây nghiệm/NT (thuốc lắc, cần sa, đập đá, heroin) 200,000 đ
 • Anti Cardiolipin IgG/IgM 299,000 đ
 • Chất gây nghiện/máu (heroin...) 350,000 đ
 • Chất gây nghiện/NT (heroin, test nhanh) 60,000 đ
 • Cortisol máu (8h hoặc 20h) 159,000 đ
 • C-Peptide 299,000 đ
 • E2 129,000 đ
 • G6PD/Blood 169,000 đ
 • Hormon kích thích vỏ thượng thận (ACTH) 270,000 đ
 • IgA 200,000 đ
 • IgE 200,000 đ
 • IgG 200,000 đ
 • IgM 200,000 đ
 • LH 139,000 đ
 • NT-proBNP 599,000 đ
 • Parathyorid hormon (PTH) 249,000 đ
 • Procalcitonin (PCT) 469,000 đ
 • Progesterol 139,000 đ
 • Pro GRP 400,000 đ
 • Prolactin 139,000 đ
 • T3 99,000 đ
 • T4 99,000 đ
 • TG (thyroglobulin) 299,000 đ
 • Testosterone 139,000 đ
 • TRAb (TSH Receptor Antibody) 549,000 đ
 • TSH 129,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
8,349,000 đ

Các xét nghiệm Ký sinh trùng, Vi khuẩn, Vi rút chuyên sâu theo yêu cầu

 • Cấy đờm 300,000 đ
 • Cấy máu 349,000 đ
 • Chẩn đoán Norgohorrea (NG) Realtime PCR 600,000 đ
 • Chlamydia (Test nhanh) 130,000 đ
 • Chlamydia - Lậu PCR 299,000 đ
 • Cúm (Influenza) 300,000 đ
 • Dengue Fever Antibody 150,000 đ
 • Dengue IgG hoặc IgM 220,000 đ
 • Dengue NS1 Antigen 300,000 đ
 • Enterovirus 71 IgM (EV 71) 150,000 đ
 • Giang mai - TPHA định lượng 160,000 đ
 • Giang mai TPHA 100,000 đ
 • H.pylori IgG/IgM 200,000 đ
 • HBcAb Cobas 130,000 đ
 • HBcAb IgM Cobas 140,000 đ
 • HBeAg Cobas 120,000 đ
 • HBeAg nhanh 110,000 đ
 • HBsAb (Test nhanh) 95,000 đ
 • HBsAg Cobas 80,000 đ
 • HBsAg định lượng 500,000 đ
 • HBsAg nhanh 70,000 đ
 • HBV-DNA PCR (Roche TaqMan48) 1,500,000 đ
 • HBV-DNA PCR định lượng 700,000 đ
 • HCVAb nhanh 90,000 đ
 • HCVAg 700,000 đ
 • HCV-RNA (Qiagen) 699,000 đ
 • HCV-RNA ( Roche TaqMan48) 1,800,000 đ
 • Herpes I&II IgG 230,000 đ
 • Herpes I&II IgM 230,000 đ
 • HEV - IgM (Viêm gan E) 200,000 đ
 • HIV Combi PT 110,000 đ
 • HIV nhanh 100,000 đ
 • HPV định type 730,000 đ
 • HPV PCR 450,000 đ
 • KST sốt rét giọt máu 50,000 đ
 • KST sốt rét PCR 400,000 đ
 • Toxoplasma gondi IgG hoặc IgM 220,000 đ
 • Measles (Sởi)- IgG Hoặc IgM 190,000 đ
 • Mumps (Quai bị) IgG hoặc IgM 190,000 đ
 • PCR - Lậu cầu 350,000 đ
 • Rubella IgG hoặc IgM (Cobas ) 250,000 đ
 • Rubella Nhanh 200,000 đ
 • Sán lá gan lớn (IgG) 320,000 đ
 • Sán lá phổi (IgG) 320,000 đ
 • Sán máng (IgG) 320,000 đ
 • Soi lậu cầu 100,000 đ
 • Soi Phân 150,000 đ
 • Soi tìm vi khuẩn lao (AFB) 60,000 đ
 • Soi tươi 50,000 đ
 • TB test (Lao) 90,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
15,302,000 đ

Danh mục xét nghiệm của Health Việt Nam

 • SÀNG LỌC TRƯỚC SINH 0 đ
 • Double test (free beta hCG, PAPP-A) 550,000 đ
 • Triple test (AFP, hCG, uE3) 550,000 đ
 • QF-PCR (Dịch ối) 3,400,000 đ
 • Sàng lọc không xâm lấn (NIPTY) 10,500,000 đ
 • Sàng lọc không xâm lấn (NIPT, Mỹ) 15,500,000 đ
 • Sàng lọc không xâm lấn (NIPT, Mỹ) 15,500,000 đ
 • SÀNG LỌC SƠ SINH 0 đ
 • Gói 2 chỉ tiêu: (G6PD, CH) 260,000 đ
 • Gói 3 chỉ tiêu: (G6PD, CH, CAH) 350,000 đ
 • Gói 5 chỉ tiêu: (G6PD, CH, CAH, PKU, GAL) 500,000 đ
 • Gói 38 chỉ tiêu 2,500,000 đ
 • Gói 48 chỉ tiêu 3,800,000 đ
 • TẦM SOÁT UNG THƯ SỚM 0 đ
 • AFP 179,000 đ
 • B2M (Beta2-microglobulin) 180,000 đ
 • CA 125 249,000 đ
 • CA15-3 249,000 đ
 • CA 19-9 249,000 đ
 • CA 72-4 249,000 đ
 • CEA 249,000 đ
 • CYFRA 21-1 249,000 đ
 • HE-4 500,000 đ
 • PSA total 199,000 đ
 • PSA Free 199,000 đ
 • NSE 249,000 đ
 • SCC 266,000 đ
 • PHÂN TÍCH GEN UNG THƯ CHO GIAI ĐOẠN III & IV 0 đ
 • Hereditary Cancer Syndrome comprehensive Panel (34 genes) (Mỹ) 43,500,000 đ
 • Hereditary Cancer Syndrome extended comprehensive Panel (67 genes) (Mỹ) 45,500,000 đ
 • Hereditary Cancer Syndrome extended comprehensive Panel (67 genes) (Mỹ) 45,500,000 đ
 • Guardant 360 Circulating Cell-free DNA from blood on NGS platform (Mỹ) 114,000,000 đ
 • OncoDEEP (65 genes, customized IHC, tumor biopsy, 7 day TAT) (Bỉ) 79,900,000 đ
 • OncoDEEP (65 genes, customized IHC, tumor biopsy, 7 day TAT) (Bỉ) 79,900,000 đ
 • OncoSTRAT&GO (150 genes, customized IHC tumor and liquid biopsy, 10 day TAT) 142,500,000 đ
 • OncoTRACE (28 genes, liquid biopsy for monitoring, 7 day TAT) (Bỉ) 47,500,000 đ
 • OncoSELECT (28-40 genes) (Bỉ) 39,800,000 đ
 • Known mutation test (1 gene) (Mỹ) 15,500,000 đ
 • HÓA SINH 0 đ
 • A/G 40,000 đ
 • Albumin máu 30,000 đ
 • Alkaline Phosphatase (ALP) 45,000 đ
 • Amylase máu 45,000 đ
 • ASLO định lượng 90,000 đ
 • AST – GOT 39,000 đ
 • Bilirubin TP, TT, GT 29,000 đ
 • Calci ion 45,000 đ
 • Calci máu 39,000 đ
 • Cholesterol 35,000 đ
 • CK total 50,000 đ
 • CK-MB 119,000 đ
 • Creatinin máu 35,000 đ
 • CRP định lượng 89,000 đ
 • CRP-hs 110,000 đ
 • Điện giải đồ (Na, K, CL) 80,000 đ
 • Độ thanh thải Creatinine 100,000 đ
 • GGT 39,000 đ
 • Glucose máu 39,000 đ
 • HbA1c 119,000 đ
 • HDL-cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Micro Albumin/Creatinine 100,000 đ
 • Microalbumin niệu 90,000 đ
 • Protein máu 29,000 đ
 • Sắt huyết thanh (IRON) 50,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu (11 TS) 40,000 đ
 • Triglyceride 35,000 đ
 • Troponin I 150,000 đ
 • Troponin T 150,000 đ
 • Ure máu 35,000 đ
 • Uric acid máu 49,000 đ
 • HUYẾT HỌC 0 đ
 • Cephalin-kaolin (APTT) 59,000 đ
 • Điện di huyết sắc tố 649,000 đ
 • Điện di Protein 350,000 đ
 • Đông máu: Prothrombin time (INR, %, S) 60,000 đ
 • Fibrinogen 60,000 đ
 • HLA-B27 (PCR) 1,000,000 đ
 • Huyết đồ 150,000 đ
 • Máu lắng (máy tự động) 40,000 đ
 • Nhóm máu ABO 49,000 đ
 • Nhóm máu Rh 49,000 đ
 • Tổng phân tích máu 18 chỉ số 60,000 đ
 • Tổng phân tích máu 28- 32 chỉ số 109,000 đ
 • VI SINH - KÝ SINH TRÙNG 0 đ
 • Cấy đờm 350,000 đ
 • Cấy máu 399,000 đ
 • Chlamydia (Test nhanh) 150,000 đ
 • Chlamydia - Lậu PCR 349,000 đ
 • Cúm (Influenza) 350,000 đ
 • Dengue Fever IgG hoặc IgM (Test nhanh) 150,000 đ
 • Dengue IgG hoặc IgM (Định lượng) 250,000 đ
 • Dengue NS1 Antigen 350,000 đ
 • Enterovirus 71 IgM (EV 71) 200,000 đ
 • Giang mai Syphilis TP 100,000 đ
 • Giang mai - TPHA định lượng 200,000 đ
 • H.pylori IgG/IgM 250,000 đ
 • Giang mai TPHA 150,000 đ
 • HBcAb Cobas 150,000 đ
 • HBcAb IgM Cobas 160,000 đ
 • HBeAg Cobas 150,000 đ
 • HBeAg nhanh 120,000 đ
 • HBsAb (Test nhanh) 119,000 đ
 • HBsAg Cobas 100,000 đ
 • HBsAg định lượng 550,000 đ
 • HBsAg nhanh 90,000 đ
 • HBV-DNA PCR định lượng 800,000 đ
 • HBV-DNA PCR (Roche TaqMan48) 1,500,000 đ
 • HCVAb nhanh 100,000 đ
 • HCVAg 700,000 đ
 • HCV-RNA (Qiagen) 800,000 đ
 • HCV-RNA ( Roche TaqMan48) 1,800,000 đ
 • Herpes I&II IgG 250,000 đ
 • Herpes I&II IgM 250,000 đ
 • HEV - IgM ( Viêm gan E) 250,000 đ
 • HIV Combi PT 150,000 đ
 • HIV nhanh 120,000 đ
 • HPV định type 750,000 đ
 • HPV PCR 500,000 đ
 • KST sốt rét giọt máu 50,000 đ
 • KST sốt rét PCR 450,000 đ
 • Ký sinh trùng đường ruột 60,000 đ
 • Measles (Sởi)- IgG Hoặc IgM 240,000 đ
 • Mumps (Quai bị) IgG hoặc IgM 240,000 đ
 • PCR - Lậu cầu 399,000 đ
 • PCR dịch tìm lao 399,000 đ
 • Rubella IgG hoặc IgM (Cobas) 270,000 đ
 • Rubella Nhanh 250,000 đ
 • Sán lá gan lớn (IgG) 350,000 đ
 • Sán lá phổi (IgG) 350,000 đ
 • Sán máng (IgG) 350,000 đ
 • Soi lậu cầu 150,000 đ
 • Soi Phân 150,000 đ
 • Soi tìm vi khuẩn lao (AFB) 90,000 đ
 • Soi tươi 60,000 đ
 • TB test (Lao) 120,000 đ
 • Toxoplasma gondi IgG hoặc IgM 240,000 đ
 • TẾ BÀO, GIẢI PHẪU BỆNH 0 đ
 • Sinh thiết < 5cm 350,000 đ
 • Sinh thiết xương 450,000 đ
 • Tế bào âm đạo, cổ tử cung(Pap smears) 250,000 đ
 • ThinPrep (Pap Test) 700,000 đ
 • Tế bào dịch 250,000 đ
 • U đồ 250,000 đ
 • Hạch đồ 250,000 đ
 • Tinh dịch đồ 18 chỉ số 349,000 đ
 • Sinh thiết > 5cm 450,000 đ
 • NỘI TIẾT - HORMON - MIỄN DỊCH 0 đ
 • Aldosterone 325,000 đ
 • AMH 950,000 đ
 • Anti Glycoprotein - IgG 349,000 đ
 • Anti Glycoprotein - IgM 349,000 đ
 • Anti Cardiolipin - IgG 349,000 đ
 • Anti Cardiolipin - IgM 349,000 đ
 • Anti Phospholipid - IgG 349,000 đ
 • Anti Phospholipid - IgM 349,000 đ
 • Kháng đông Lupus (LA) 949,000 đ
 • Anti - Tg 299,000 đ
 • Beta - hCG 200,000 đ
 • Các chất gây nghiện/NT (thuốc lắc, cần sa, ma túy đá, heroin) 250,000 đ
 • Catecholamine (máu/nước tiểu) 1,428,000 đ
 • Chất gây nghiện/máu (heroin,...) 400,000 đ
 • Chất gây nghiện/NT (heroin, Test nhanh) 90,000 đ
 • Cortisol máu (8h hoặc 20h) 179,000 đ
 • C-Peptide 349,000 đ
 • E2 159,000 đ
 • Feritin 119,000 đ
 • FSH 199,000 đ
 • FT3 109,000 đ
 • FT4 109,000 đ
 • G6PD/Blood 199,000 đ
 • Hormon kích vỏ thượng thận (ACTH) 299,000 đ
 • IgA 250,000 đ
 • IgE 250,000 đ
 • IgG 250,000 đ
 • IgM 250,000 đ
 • LH 159,000 đ
 • NT-proBNP 649,000 đ
 • Parathyorid hormon (PTH) 299,000 đ
 • Procalcitonin (PCT) 499,000 đ
 • Progesteron 159,000 đ
 • Pro GRP 450,000 đ
 • Prolactin 159,000 đ
 • T3 109,000 đ
 • T4 109,000 đ
 • TG 299,000 đ
 • Testosterone 159,000 đ
 • TRAb (TSH Receptor Antibody) 599,000 đ
 • TSH 159,000 đ
 • HUYẾT THỐNG 0 đ
 • Huyết thống trực hệ (cha - con; mẹ - con) 0 đ
 • Mẫu tóc, móng 4,600,000 đ
 • Mẫu máu 3,600,000 đ
 • Mẫu tóc, móng thứ 3 2,000,000 đ
 • Mẫu máu thứ 3 1,500,000 đ
 • Huyết thống không trực hệ 6,000,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
Tùy chọn

Gói sàng lọc STDs Tổng Quát

 • Anti-HCV (Elisa) 239,000 đ
 • HBsAg (Cobas) 80,000 đ
 • HIV test nhanh 100,000 đ
 • TPHA định tính 100,000 đ
 • Chlamydia IgM/IgG (Elisa) 580,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
1,099,000 đ

Gói xét nghiệm sàng lọc và theo dõi tiểu đường

 • Công thức máu 60,000 đ
 • Glucose (máu) 39,000 đ
 • HbA1c (máu) 119,000 đ
 • Cholesterol TP 35,000 đ
 • Triglycerid 35,000 đ
 • HDL-Cholesterol 35,000 đ
 • LDL-Cholesterol 35,000 đ
 • Ure (máu) 35,000 đ
 • Creatinin (máu) 35,000 đ
 • Acid uric (máu) 49,000 đ
 • AST (GOT) 39,000 đ
 • ALT (GPT) 30,000 đ
 • GGT (g-GT) 39,000 đ
 • Tổng phân tích nước tiểu 45,000 đ
Đặt xét nghiệm này ngay
630,000 đ
Đặt lịch xét nghiệm